Det hele startet med noen ildsjeler som trente hund på Hanstadskolen. Etter hvert kom det til flere som ble med på disse treningene og de begynte å snakke om å organisere seg og starte en hundeklubb. Og slik ble det. Den 25.11.1987 ble stiftelsesmøte holdt på Hanstad skole i Elverum.

Det ble bestemt at klubben skulle hete Elverum hundeklubb. Medlemskontingent ble satt til 200,- Hovedtrener første året var Pål Hermansen. Medlemstallet økte raskt og kom snart opp i ca 100 medlemmer. Aktivitetene var lydighet, agility, bruks og vanlig hverdagslydighet og det var stor oppslutning om den nye klubben.

I perioden 2001 til 2004 var det liten aktivitet i klubben inntil noen nye ildsjeler bestemte seg for å få fart i den på nytt og den 29. juni 2004 møttes noen aktive og valgte et interimstyre til å drifte klubben frem til årsmøtet som skulle avholdes i februar 2005.

Noen av de som var med på å sette fart i klubben igjen var instruktører og det ble annonsert ut valpekurs og kurs i lydighet samt at det ble lagt opp til en kveld for vanlig miljøtrening.  Ved årsskiftet 2004/2005 hadde vi igjen ca 80 medlemmer og det har økt på videre til vi i dag har ca 180 medlemmer.

De siste par årene har interessen for agility og lydighet vært økende og det er nå en gruppe som jevnlig trener agility og som også har arrangert uoffisielle konkurranser. Man satser nå på å skaffe tilveie mer tidsmessige treningsapparater for denne sporten slik at man kan avholde offisielle stevner.

Det er de senere årene avholdt offisielle konkurranser i NBF spor og rundering og det er kommet svært gode tilbakemeldinger for disse stevner. Det er også avholdt et par lydighetskonkurranser samt klubbstevner i lydighet.